Z1-Owners Club NorwayHovedsiden

06.02.2017

Facebook
Bli med i vår facebook-gruppe

03.02.2021


Årsmøte 2021
Årsmøtet 2021 må avholdes digitalt grunnet covid. Informasjon er sendt til alle medlemmer. Dersom du ikke har mottatt informasjon, vennligst kontakt styretVelkommen til Z1OCN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 desember 2022

Z1-Treff 2023.

Ønsker velkommen til Z1-treff på Ørlandet, den 23. – 25. juni, 2023.


Treffet avholdes på Austrått Camping, som ligger i Ørland kommune, omtrent midt i Norge. Der er det mulighet til å leie seg en campinghytte, eller teltplass for de som ønsker det. Ta kontakt med campingen på telefon 906 42 570 eller send en mail til camping@austraatt.no
Alle hyttene blir holdt av til Z1-klubben frem til den 01.02.23, så gi beskjed om at det gjelder Z1 treffet ved bestilling. Det vil bli mulighet for å kjøpe frokost, samt middag på campingen.
Det finnes også flere muligheter til å leie seg rom, ikke så langt fra treffplassen. Man kan leie rom på Ørland Kysthotell (7,7km), Hovde Gård eller FlexBase (8,3km). Litt lengre unna ligger Bjugn Hotell (13,5km). Vi skal prøve å ordne noen ungdommer som kan bistå med rimelig transport mellom campingen og de nevnte overnattingssteder for de som trenger det.
Dette er et jo et historisk sted, med Austråttborgen, fra omkring år 1000, og Austrått fort fra 2. verdenskrig som de største attraksjonene. Og nå også det 31. Z1-treffet i Norge.
Vi vil ønske alle som kjører gammel Kawa velkommen, firetakt eller totakt - og andre som kommer i følge med slike hjertelig velkommen til en fin helg. Det er også verdt å nevne at det i år er 30-års jubileum for Z1-treff på Ørlandet. Dette blir vårt tredje treff, og det første var i 1993. Ørlandet er jo fra tidlig av kjent som Z1-R hovedstaden i Norge, og her fantes sikkert Europas høyeste forekomst av Z1-R med høystyre og rakrør.
Austrått Camping: https://www.austraatt.no/
Ørland Kysthotell: https://www.kysthotell.no/
FlexBase Ørland: https://flexbase.no/vare-anlegg/flexbase-orland/
Hovde Gård: https://www.hovdegaard.no/
Bjugn Hotell: https://bjugnhotell.no/
Austråttborgen: https://www.orland.no/austrattborgen-2/
Austrått fort: https://orlandkultursenter.no/article/austratt-fort/


---------------------------------------------
The meeting will be held at Austraatt Camping, located in Oerland municipality, approximately in the middle of Norway. There is an opportunity to rent camping cabins, or place your tent at the camping ground. Contact the campsite on phone +47 906 42 570 or send an email to camping@austraatt.no
All cabins will be reserved for the Z1 club until 01.02.23, so let them know that it applies to the Z1 meeting when booking. It will be possible to buy breakfast and dinner at the campsite. There are also several possibilities to rent a room, not too far from the meeting place. You can rent rooms at Oerland Kysthotell (7.7km), Hovde Gaard or FlexBase (8.3km). A little further away is Bjugn Hotell (13.5 km). We will try to arrange with some helpers who can assist with reasonable transport between the campsite and the aforementioned accommodation possibilities for those who need it.
Oerland is indeed a historic place, with Austraatt Castle, from around the year 1000, and Austraatt Fortress from WW 2 as the biggest attractions. And now also the 31st Z1 meeting in Norway. This will be our third meeting, and the first was in 1993. We would like to welcome everyone who drives an old Kawa, four-stroke or two-stroke - and others who come along to a nice weekend. After all, Oerlandet has been known as the Z1-R capital of Norway since the start of our club, and this is probably where Europe's highest incidence of Z1-Rs with high handlebars and straight tubes for exhausts was – and still is to be found. Enjoy!
---------------------------------------------


Styret

3 februar 2021

Z1-Treff 2021.

Årets treff holdes på Lom 25-27 juni.


English - please look further down.
Velkommen til det 30. internasjonale Z1-treffet! Z1 Owners Club Norway Jubileumstreff 2021!
---------------------------------------------
Jubileumstreffet blir klubbens 30. og vil gå av stabelen fra 25. til 27 juni på Lom i Nord-Gudbrandsdalen. I Lom har vi ordna et samarbeid med Nordal Turistsenter som har gode fasiliteter. Vi har ordna en egen plass på selve område hvor vi kan være samlet. I dette området vil vi kunne bygge teltleir, stille opp sykla, grille osv…. De nærmeste hyttene til dette området vil bli reservert for oss. Nordal Turistsenter har også gode hotell muligheter i gangavstand. Den enkelte deltaker bestiller hytte eller hotell selv. Teltplass trenger en ikke å reservere i forkant. Hvis du bestiller før påske, får du en rabatt klubben jar jobbet frem. Ring Nordal Turistsenter på +47 61 21 93 00 og oppgi at du skal dit på Z1 treff når du bestiller. Klubben jobber ellers videre med program for selve helgen og vi kan love en overraskelse ??. Vi tenker også å legge opp til en fellestur som vil ende opp på Lom fredag 25. Trolig vil turen starte fra Kristiansand 23 eller 24. og gå via Setesdal, Hardanger, Flåm med innlagt overnatting før vi er fremme i Lom. Vi kan love dere mange fine norske veier og fjell på denne turen. Mer informasjon om dette kommer. Vi ønsker alle luftkjølte Kawasaki, både firtakt og totakt, samt selvfølgelig Z1300 velkommen til Lom! Dessuten er alle medlemmer i Z1OCN velkommen uansett hva slags kjøretøy de måtte ankomme med, og de som kommer sammen med medlemmer er selvfølgelig også velkommen!
-------------------------------------
The 30th anniversary meeting will take place from 25th to 27th June 2021 at Lom in Nord-Gudbrandsdalen. In Lom, we have arranged a collaboration with Nordal Tourist Center which has very nice facilities. We have arranged a separate place in the area itself where we can be together. In this area we will be able to build tent camps, park bikes, grill, etc.…. The nearest rent cabins to this area will be reserved for us. Nordal Tourist Center also has good hotel opportunities within walking distance. The individual participant books a cabin or hotel themselves. Tent space does not need to be reserved in advance. If you book before Easter, you get a discount the club worked out. Call Nordal Turistsenter on +47 61 21 93 00 and state that you are going there for the Z1 meeting when you book. The club is also working on a program for the weekend itself and we can promise a surprise ??. We are also thinking of planning a joint trip that will end up on Lom on Friday 25. The trip will probably start from Kristiansand 23 or 24. and go via Setesdal, Hardanger, Flåm with overnight accommodation before we arrive in Lom. We can promise you a lot of fantastic Norwegian scenery, mountains and roads on this trip - more information on this is coming.
All air-cooled Kawasaki, both fourstroke and other smokers are welcome to Lom!
In addition, all members of Z1OCN are welcome no matter what kind of vehicle they arrive with, and those who come with members are of course also welcome! Welcome!
Styret26 april 2020

Z1-Treff 2020.

Årets treff holdes på Bygland 26-28 juni.


English - please look further down. Velkommen til det 29. Internasjonale Z1-treffet! I 2020 flytter vi oss litt sørvest igjen, og møtes i Bygland. Her har lokal treffgeneral Tore Knutsen lagt alt til rette for et topptreff! Bygland ligger langs riksveg 9 i idylliske Setesdal, Aust-Agder. Det er ca 10. mil fra Kristiansand, 35 mil fra Oslo, 37 mil fra Bergen, 24 mil fra Stavanger eller 85 mil fra Trondheim. Det finnes mange spennende ruter en kan velge mellom for å komme dit så sjekk Google Maps for alternativer.
Telt og treffplass ligger like ved Byglandsfjorden og Bjoren Brygge hvor det er tilgang til toaletter. Det er mulighet for overnatting på hytte eller hotell snaue 2 km fra treffplassen. Dette bestilles direkte fra Setesdal Hotell v/ Knut William Bygland på telefon +47 92884416.
Priser for overnatting i regi av Setesdal Hotell:
· Dobbeltrom inkl. frokost og sengetøy kr 900 pr. natt.
· Enkeltrom kr 600 pr. natt.
· Hytte u/ sengetøy og frokost kr 400 pr. pers pr. natt.

Etter å ha snakket med en engasjert treffgeneral flere ganger kan vi allerede nå love at dette kommer til å bli neste sommers høydare! Vi jobber nå med program, mer info om dette vil følge.
Sett av helga i kalenderen allerede nå, så ingen ting annet kommer i veien for årets treff for Kawasaki-entusiaster! Vi ønsker alle som kjører luftkjølt Kawa velkommen, firetakt eller feiltakt - og andre som kommer i følge med slike selvfølgelig. GPS/Maps: 58.828038, 7.794753
Rally General Tore Knutsen kan nås på epost tore.knutsen65(at)gmail.com eller telefon 410 42 325. Velkommen!
-------------------------------------------------------------------------------------------
Welcome to the 29th International Z1 Rally! In 2020, we move a little southwest,in Norway and meet in Bygland. Here has local rally general Tore Knutsen prepared everything for a top rally! Bygland is located along highway 9 in idyllic Setesdal, Aust-Agder. It is about 100 km from Kristiansand, 350 km from Oslo, 370 km from Bergen, 240 km from Stavanger or 850 km from Trondheim. You will find many exciting biker routes to choose from to get there so check Google Maps for options. The tent and meeting place are located just off Byglandsfjord and Bjoren Brygge where there is access to toilets. It is also possible to stay in a cottage or hotel just 2 km from the meeting place. This is booked directly from Setesdal Hotell v / Knut William Bygland at +47 92884416. Prices for accommodation under Setesdal Hotel:
· Double room incl. Breakfast and bed linen NOK 900 per room/night.
· Single room NOK 600 per room/night.
· Cabin without linen and breakfast NOK 400 per night per person

After talking to a committed rally general a number of times, we can already promise that this will be the highlight of next summer! We are now working on a program, more info on this will follow.
So, reserve this weekend in your calendar now, so nothing else gets in the way of this years norwegian meeting for Kawasaki enthusiasts! We welcome everyone who runs air-cooled Kawa, four-stroke or wrong-stroke - and others who come along with such, of course. GPS / Maps: 58.828038, 7.794753 Rally General Tore Knutsen can be reached by email tore.knutsen65(at)gmail.com or phone +47 410 42 325. Welcome!
Styret-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
For eldre saker, se vårt nyhetsarkiv

Bli medlem!

Ønsker du å være med i klubben vår? Registrer deg via styreweb her. Hjertelig velkommen!

Adresseendring!

Eksisterende medlemmer kan foreta adresseendring her.

Copyright © 2005-2009 Z1OCN. Kontakt: Siteadmin