Z1-Owners Club NorwayHovedsiden
Album
Turer og treff

06.02.2017

Facebook
Bli med i vår facebook-gruppe

18.11 2014

NMCU
Etter avtale med NMCU vil medlemskap heretter bli håndtert direkte fra NMCU. Vårt klubbnummer er 253 og alle klubbfordeler gjelder fremdeles.
NMCUVelkommen til Z1OCN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 april 2020

Z1-Treff 2020.

Årets treff holdes på Bygland 26-28 juni.


English - please look further down. Velkommen til det 29. Internasjonale Z1-treffet! I 2020 flytter vi oss litt sørvest igjen, og møtes i Bygland. Her har lokal treffgeneral Tore Knutsen lagt alt til rette for et topptreff! Bygland ligger langs riksveg 9 i idylliske Setesdal, Aust-Agder. Det er ca 10. mil fra Kristiansand, 35 mil fra Oslo, 37 mil fra Bergen, 24 mil fra Stavanger eller 85 mil fra Trondheim. Det finnes mange spennende ruter en kan velge mellom for å komme dit så sjekk Google Maps for alternativer.
Telt og treffplass ligger like ved Byglandsfjorden og Bjoren Brygge hvor det er tilgang til toaletter. Det er mulighet for overnatting på hytte eller hotell snaue 2 km fra treffplassen. Dette bestilles direkte fra Setesdal Hotell v/ Knut William Bygland på telefon +47 92884416.
Priser for overnatting i regi av Setesdal Hotell:
· Dobbeltrom inkl. frokost og sengetøy kr 900 pr. natt.
· Enkeltrom kr 600 pr. natt.
· Hytte u/ sengetøy og frokost kr 400 pr. pers pr. natt.

Etter å ha snakket med en engasjert treffgeneral flere ganger kan vi allerede nå love at dette kommer til å bli neste sommers høydare! Vi jobber nå med program, mer info om dette vil følge.
Sett av helga i kalenderen allerede nå, så ingen ting annet kommer i veien for årets treff for Kawasaki-entusiaster! Vi ønsker alle som kjører luftkjølt Kawa velkommen, firetakt eller feiltakt - og andre som kommer i følge med slike selvfølgelig. GPS/Maps: 58.828038, 7.794753
Rally General Tore Knutsen kan nås på epost tore.knutsen65(at)gmail.com eller telefon 410 42 325. Velkommen!
-------------------------------------------------------------------------------------------
Welcome to the 29th International Z1 Rally! In 2020, we move a little southwest,in Norway and meet in Bygland. Here has local rally general Tore Knutsen prepared everything for a top rally! Bygland is located along highway 9 in idyllic Setesdal, Aust-Agder. It is about 100 km from Kristiansand, 350 km from Oslo, 370 km from Bergen, 240 km from Stavanger or 850 km from Trondheim. You will find many exciting biker routes to choose from to get there so check Google Maps for options. The tent and meeting place are located just off Byglandsfjord and Bjoren Brygge where there is access to toilets. It is also possible to stay in a cottage or hotel just 2 km from the meeting place. This is booked directly from Setesdal Hotell v / Knut William Bygland at +47 92884416. Prices for accommodation under Setesdal Hotel:
· Double room incl. Breakfast and bed linen NOK 900 per room/night.
· Single room NOK 600 per room/night.
· Cabin without linen and breakfast NOK 400 per night per person

After talking to a committed rally general a number of times, we can already promise that this will be the highlight of next summer! We are now working on a program, more info on this will follow.
So, reserve this weekend in your calendar now, so nothing else gets in the way of this years norwegian meeting for Kawasaki enthusiasts! We welcome everyone who runs air-cooled Kawa, four-stroke or wrong-stroke - and others who come along with such, of course. GPS / Maps: 58.828038, 7.794753 Rally General Tore Knutsen can be reached by email tore.knutsen65(at)gmail.com or phone +47 410 42 325. Welcome!
Styret-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
For eldre saker, se vårt nyhetsarkiv

Bli medlem!

Ønsker du å være med i klubben vår? Registrer deg via styreweb her. Hjertelig velkommen!

Adresseendring!

Eksisterende medlemmer kan foreta adresseendring her.

Copyright © 2005-2009 Z1OCN. Kontakt: Siteadmin